We use first and third-party cookies to enhance this website, collect and analyze access data, include
social functions and sharing. If you continue browsing, we assume that you accept. To change
configuration and more information:

El 4t Concurs de plans de negoci de patents i EBTs s’engloba dins del marc de les accions de valorització i transferència tecnològica que es porten a terme des de les Unitats de Valorització.

Les Unitats de Valorització estan ubicades a les principals Universitats i Instituts de Recerca Hospitalaris catalans. El seu objectiu és detectar tecnologies amb elevat potencial de mercat i donar suport en la seva comercialització ja sigui mitjançant la creació d’una nova empresa de base tecnològica o mitjançant la llicència de la patent.

La idea del Concurs parteix del propòsit d’animar els investigadors catalans perquè apliquin el seu coneixement al desenvolupament de serveis i productes amb possibilitats de comercialització.

També es vol fer conèixer als professors i als investigadors el seu paper com a dinamitzadors de l’economia del territori i agents actius en l’intercanvi de coneixement i la transferència tecnològica de la universitat a la resta de la societat.

Entenem, doncs, que per potenciar l’arribada a mercat de projectes tecnològics hi ha dues vies principals, la creació d’spin-offs i la llicència de patents sorgides de la recerca. Amb aquest enfocament, en el concurs s’han establert dues categories:

  • Pla de negoci/comercialització d’una patent/tecnologia
  • Pla de negoci d’una EBT (Empresa de Base Tecnològica)

Els participants prenen part en una d’elles depenent el model de negoci que es vulgui dissenyar de la tecnologia.

Des de les diferents unitats de valorització es potenciarà la continuïtat dels projectes i se’ls donarà suport un cop finalitzat el Concurs perquè es facin efectius els plans de negoci dissenyats. Un altre objectiu del Concurs ésestablir un canal de comunicació entre els investigadors i les institucions, que permeti conèixer les diferents iniciatives de valorització i transferència tecnològica i poder donar-los suport.